RInChI=1.00.1S/C12H8F3NO4/c1-18-11(17)9-6-10(20-16-9)7-2-4-8(5-3-7)19-12(13,14)15/h2-6H,1H3<>C12H9F3O5/c1-19-11(18)10(17)6-9(16)7-2-4-8(5-3-7)20-12(13,14)15/h2-5H,6H2,1H3!ClH/h1H!H3NO/c1-2/h2H,1H2<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/E:(2,3)(4,5)(13,14,15)/rA:20CCCCCCCCCCCCFFFNOOOO/rB:;;s2;d3;;d2s3;d4s5;s6;d6s7;s9;;s12;s12;s12;d9;d11;s1s11;s8s12;s10s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/E:(2,3)(4,5)(13,14,15)/rA:20CCCCCCCCCCCCFFFOOOOO/rB:;;s2;d3;;d2s3;d4s5;s6s7;s6;s10;;s12;s12;s12;d9;d10;d11;s1s11;s8s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1Cl/rB:/rC:;!0/N:1,2/rA:2NO/rB:s1;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-YSSIFKLDJRNMEN-UHFFFAOYSA-N--IHXTXGNRAQTABI-UHFFFAOYSA-N-VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N-AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-YSSIFKLDJR-LJGDWZPEVQ-OKKJLVBELU-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=UQZMTDSKVZMOPQMFP-NUHFFFADPSCTJSA