RInChI=1.00.1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;!C5H3Br2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H!C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1!C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3!CO2/c2-1-3<>C6H3Br2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4;5/CRV:1d;/rA:5C.2CCCLi0/rB:;s1;s2s3;;/rC:;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8/rA:8CCCCCBrBrN/rB:d1;;s1d3;s2;s4;s5;s3d5;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7;8/E:(1,2,3,4)(5,6);/CRV:7-1;/rA:8CCCCCCN-Li+/rB:;;;s1s2;s3s4;s5s6;;/rC:;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3,4)(5,6)/rA:7CCCCCCN/rB:;;;s1s2;s3s4;s5s6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3COO/rB:d1;d1;/rC:;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(10,11)/rA:11CCCCCCBrBrNOO/rB:;d1;d2s3;s1;s3;s4;s5;s2d5;d6;s6;/rC:;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N-ZHXUWDPHUQHFOV-UHFFFAOYSA-N-ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N-UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N-CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N--CLIZDLYBXIPXCR-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-YPWCDCWMNC-CLIZDLYBXI-WYURNTSHIV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=NOXYQMZUZAEVSGBKD-NUHFFFADPSCTJSA