RInChI=1.00.1S/C12H16FNO2S/c1-12(2,3)17(15)14-8-9-5-6-11(16-4)10(13)7-9/h5-8H,1-4H3<>C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3!C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3!H2O/h1H2<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17/E:(1,2,3)/rA:17CCCCCCCCCCCCFNOOS/rB:;;;;d5;;;s5d7s8;s7;s6d10;s1s2s3;s10;d8;;s4s11;s12s14d15;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7/E:(1,2,3)/rA:7CCCCNOS/rB:;;s1s2s3;;;s4s5d6;/rC:;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/rA:11CCCCCCCCFOO/rB:;d2;;;s2d4s5;s4;s3d7;s7;d5;s1s8;/rC:;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-IXECJMIORPRAHE-UHFFFAOYSA-N--CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N-SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-IXECJMIORP-KOJIROOIQB-WYURNTSHIV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=QSGWYVDTAYTFJKMPQ-NUHFFFADPSCTJSA