RInChI=1.00.1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;!C14H17Cl2N3O4/c1-21-13(20)9(8-2-3-8)23-10-11(15)17-14(16)18-12(10)19-4-6-22-7-5-19/h8-9H,2-7H2,1H3<>C13H17Cl2N3O3/c14-11-10(21-9(7-19)8-1-2-8)12(17-13(15)16-11)18-3-5-20-6-4-18/h8-9,19H,1-7H2<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4;5,6,7,8;9;10/E:2*(2,3);;/CRV:2*1d;;/rA:10C.2CCCC.2CCCAl0H0/rB:;;s1s2s3;;;;s5s6s7;;;/rC:;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/E:(2,3)(4,5)(6,7)/rA:23CCCCCCCCCCCCCCClClNNNOOOO/rB:;s2;;;s4;s5;s2s3;s8;;d10;s10;s9;;s11;s14;s11d14;d12s14;s4s5s12;d13;s1s13;s6s7;s9s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21/E:(1,2)(3,4)(5,6)/rA:21CCCCCCCCCCCCCClClNNNOOO/rB:s1;;;s3;s4;;s1s2;s7s8;;d10;s10;;s11;s13;s11d13;d12s13;s3s4s12;s7;s5s6;s9s10;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N-VVSNNRYJJNKMGO-UHFFFAOYSA-N--ICWVEZCBJLFDTF-UHFFFAOYSA-N--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-BATDYGATHZ-ICWVEZCBJL-WYURNTSHIV-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=PGEBLVHDWHJEPYPEV-NUHFFFADPSCTJSA