RInChI=1.00.1S/C17H13IN2O2/c1-11-2-4-12(5-3-11)6-9-16-19-17(20-22-16)13-7-8-15(21)14(18)10-13/h2-10,21H,1H3<>C20H19IN2O2/c1-13(2)24-18-10-9-16(12-17(18)21)20-22-19(25-23-20)11-8-15-6-4-14(3)5-7-15/h4-13H,1-3H3!C20H20ClIN2O3/c1-4-9-25-17-7-6-14(10-15(17)21)20-23-19(24-27-20)13-5-8-18(16(22)11-13)26-12(2)3/h5-8,10-12H,4,9H2,1-3H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/E:(2,3)(4,5)/rA:22CCCCCCCCCCCCCCCCCINNOO/rB:;;s2;d3;;;d7;d6;;s1d2s3;d4s5s6;s7d10;s10;s8d14;s9;s13;s14;d16s17;d17;s15;s16s20;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25/E:(1,2)(4,5)(6,7)/rA:25CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCINNOO/rB:;;;;s4;d5;;;d9;d8;;s1s2;s3d4s5;d6s7s8;s9d12;s12;s10d17;s11;s16;s17;d19s20;d20;s13s18;s19s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27/E:(2,3)/rA:27CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCClINNOOO/rB:;;s1;;;d6;d5;s4;;;s2s3;s5d11;s6d10;s10;s11;s7d15;s8d16;s13;s14;s15;s16;s19d20;d19;s9s17;s12s18;s20s24;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-SDYUCSHCAPBAIW-UHFFFAOYSA-N--XBSVNOUQMPXVBB-UHFFFAOYSA-N-HWELHXKINUOGIW-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-SDYUCSHCAP-VXARAPFKJY-UHFFFADPSC-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=DSOMEDHARARDBIDBQ-NUHFFFADPSCTJSA