RInChI=1.00.1S/C26H35NO3S/c1-18-11-13-19(14-12-18)24(28)27(20-9-7-6-8-10-20)22-17-21(15-16-26(2,3)4)31-23(22)25(29)30-5/h6-7,17-20H,8-14H2,1-5H3<>C26H36FNO3S/c1-17-6-8-18(9-7-17)24(29)28(20-12-10-19(27)11-13-20)22-16-21(14-15-26(2,3)4)32-23(22)25(30)31-5/h16-20H,6-13H2,1-5H3!H2O/h1H2!Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1<>C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3,4)(11,12)(13,14)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOS/rB:;;;;;d6;s6;s7;s8;;;s11;s12;;t15;;s1s11s12;s13s14;s9s10;s15d17;s17;d22;s19;s23;s2s3s4s16;s20s22s24;d24;d25;s5s25;s21s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)(10,11)(12,13)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCFNOOOS/rB:;;;;;;s6;s7;;;s10;s11;;t14;;s1s6s7;s8s9;s10s11;s12s13;s14d16;s16;d22;s18;s23;s2s3s4s15;s19;s20s22s24;d24;d25;s5s25;s21s23;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;!1/N:1;2;3/rA:3Li+O-O/rB:;;/rC:;;;<>0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-ULDIAHPJUMDNKR-UHFFFAOYSA-N--CGYKSKRNTIBZMZ-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N-GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M--WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-ULDIAHPJUM-SBXYGBIOXO-WYURNTSHIV-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=ZBYFXQXLCKRJQNKTP-MUHFFFADPSCTJSA