RInChI=1.00.1S/C17H23N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-12-11-19-15(20)6-4-5-13-7-9-14(18)10-8-13/h7-12H,4-6,18H2,1-3H3<>C25H29N3O4/c1-25(2,3)32-24(30)28-17-16-26-22(28)11-7-10-19-12-14-21(15-13-19)27-23(29)31-18-20-8-5-4-6-9-20/h4-6,8-9,12-17H,7,10-11,18H2,1-3H3,(H,27,29)<>C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3!Pd/d-

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/E:(1,2,3)(7,8)(9,10)/rA:22CCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOO/rB:;;;s4;s4;;;s7;d8;;d11;s5d7s8;d9s10;s6;;s1s2s3;s14;s11d15;s12s15s16;d16;s16s17;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(1,2,3)(5,6)(8,9)(12,13)(14,15)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOO/rB:;;;d4;s4;;s5;d6;s7;s7;;;s12;d13;;d16;;s10d12s13;d8s9s18;d14s15;s11;;;s1s2s3;s16d22;s21s23;s17s22s24;d23;d24;s18s23;s24s25;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6/rA:6CCCCOO/rB:;s1;s2;d4;s3s4;/rC:;;;;;;!0/N:1/rA:1Pd/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-GTNROAHYUHLWRQ-UHFFFAOYSA-N--LAVJOEJIMABPFI-UHFFFAOYSA-N--XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N-KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-GTNROAHYUH-LAVJOEJIMA-PFUQYVJTZH-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VSLJFEKSFZYWFIMAK-NUHFFFADPSCTJSA