RInChI=1.00.1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3!C16H21BrN2O3/c1-9(2)22-16(21)18-14-7-10(3)19(11(4)20)15-6-5-12(17)8-13(14)15/h5-6,8-10,14H,7H2,1-4H3,(H,18,21)!C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>C12H15BrN2O/c1-7-5-11(14)10-6-9(13)3-4-12(10)15(7)8(2)16/h3-4,6-7,11H,5,14H2,1-2H3<>CH2Cl2/c2-1-3/h1H2!H2O/h1H2/d+

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1;2;3;4/rA:4Al+3Cl-Cl-Cl-/rB:;;;/rC:;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22/E:(1,2)/rA:22CCCCCCCCCCCCCCCCBrNNOOO/rB:;;;;d5;;;s1s2;s3s7;s4;s5d8;s8;s7s13;s6d13;;s12;s14d16;s10s11s15;d11;s16;s9s16;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;11;12/E:(1,2)(3,4)(5,6)(7,8,9,10);;/gE:(1,2);;/rA:12CCCCOOOO-OO-K+Na+/rB:s1;s1;s2;s1;s2;d3;s3;d4;s4;;;/rC:;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/rA:16CCCCCCCCCCCCBrNNO/rB:;;d3;;;s1s5;s2;s3d6;s6;s5s10;s4d10;s9;s11;s7s8s12;d8;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3/E:(2,3)/rA:3CClCl/rB:s1;s1;/rC:;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K-LNIBEGHTCOARDR-UHFFFAOYSA-N-LJCNRYVRMXRIQR-UHFFFAOYSA-L-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--JKSZYUAHROSYRE-UHFFFAOYSA-N--YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-YTLYJXKGFJ-JKSZYUAHRO-LEKFFBIZBV-HUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=HZVUQXRPBLGDOFBYB-HUHFFFADPSCTJSA