RInChI=1.00.1S/C28H39NO4S/c1-6-17-33-22-13-11-21(12-14-22)29(26(30)20-9-7-19(2)8-10-20)24-18-23(15-16-28(3,4)5)34-25(24)27(31)32/h6,18-22H,1,7-14,17H2,2-5H3,(H,31,32)<>C29H41NO4S/c1-7-18-34-23-14-12-22(13-15-23)30(27(31)21-10-8-20(2)9-11-21)25-19-24(16-17-29(3,4)5)35-26(25)28(32)33-6/h7,19-23H,1,8-15,18H2,2-6H3!C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2!H2O/h1H2!Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34/E:(3,4,5)(7,8)(9,10)(11,12)(13,14)(31,32)/rA:34CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOS/rB:;;;;d1;;;s7;s8;;;s11;s12;;t15;s6;;s2s7s8;s9s10;s11s12;s13s14;s15d18;s18;d24;s20;s25;s3s4s5s16;s21s24s26;d26;d27;s27;s17s22;s23s25;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35/E:(3,4,5)(8,9)(10,11)(12,13)(14,15)/rA:35CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNOOOOS/rB:;;;;;d1;;;s8;s9;;;s12;s13;;t16;s7;;s2s8s9;s10s11;s12s13;s14s15;s16d19;s19;d25;s21;s26;s3s4s5s17;s22s25s27;d27;d28;s6s28;s18s23;s24s26;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4,5/E:(1,2)(3,4)/rA:5CCCCO/rB:s1;s1;s2;s3s4;/rC:;;;;;!0/N:1/rA:1O/rB:/rC:;!1/N:1;2;3/rA:3Li+O-O/rB:;;/rC:;;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-CVNTUBZZLYTLCX-UHFFFAOYSA-N--NXVRSUYCIXPGBO-UHFFFAOYSA-N-WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N-XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N-GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-CVNTUBZZLY-VOSGLYSTYL-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=YMICFPSAWOLOLPSMF-MUHFFFADPSCTJSA