RInChI=1.00.1S/C24H31N3O3S/c1-16-6-8-18(9-7-16)22(28)27(15-17-13-25-26(5)14-17)20-12-19(10-11-24(2,3)4)31-21(20)23(29)30/h12-14,16,18H,6-9,15H2,1-5H3,(H,29,30)<>C25H33N3O3S/c1-17-7-9-19(10-8-17)23(29)28(16-18-14-26-27(5)15-18)21-13-20(11-12-25(2,3)4)32-22(21)24(30)31-6/h13-15,17,19H,7-10,16H2,1-6H3!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)(29,30)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;s6;s7;;t10;;;;;s1s6s7;s13d14s15;s8s9;s10d12;s12;d20;s18;s21;s2s3s4s11;d13;s5s14s25;s15s20s22;d22;d23;s23;s19s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3,4)(7,8)(9,10)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;;s7;s8;;t11;;;;;s1s7s8;s14d15s16;s9s10;s11d13;s13;d21;s19;s22;s2s3s4s12;d14;s5s15s26;s16s21s23;d23;d24;s6s24;s20s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-NETVYHVRTIVGEQ-UHFFFAOYSA-N--ZSMRFTFIWNPUAY-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-NETVYHVRTI-CIFDTNKXGB-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=FNQBAWICAHIFMSVJT-MUHFFFADPSCTJSA