RInChI=1.00.1S/C24H31N3O3S/c1-16-6-8-17(9-7-16)22(28)27(15-18-11-13-26(5)25-18)20-14-19(10-12-24(2,3)4)31-21(20)23(29)30/h11,13-14,16-17H,6-9,15H2,1-5H3,(H,29,30)<>C25H33N3O3S/c1-17-7-9-18(10-8-17)23(29)28(16-19-12-14-27(5)26-19)21-15-20(11-13-25(2,3)4)32-22(21)24(30)31-6/h12,14-15,17-18H,7-10,16H2,1-6H3!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)(29,30)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;s6;s7;;;t10;d11;;;s1s6s7;s8s9;s11s15;s10d14;s14;d20;s17;s21;s2s3s4s12;d18;s5s13s25;s15s20s22;d22;d23;s23;s19s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3,4)(7,8)(9,10)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;;s7;s8;;;t11;d12;;;s1s7s8;s9s10;s12s16;s11d15;s15;d21;s18;s22;s2s3s4s13;d19;s5s14s26;s16s21s23;d23;d24;s6s24;s20s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-CKZFSSHRTAVVQY-UHFFFAOYSA-N--YOCGTSDSYBYWNE-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-CKZFSSHRTA-BBCPPQKBSL-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=KRQIYTQTOLTUGJDVA-MUHFFFADPSCTJSA