RInChI=1.00.1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3!C5H8O5/c1-9-3-10-5(8)2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/p-1!CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)<>C5H6N2O4/c1-11-2-3(8)6-5(10)7-4(2)9/h1H3,(H3,6,7,8,9,10)<>Na/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3/rA:3CCO/rB:s1;s2;/rC:;;;!1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/E:(6,7)/rA:10CCCCCOO-OOO/rB:;;s2;s2;d4;s4;d5;s1s3;s3s5;/rC:;;;;;;;;;;!1/N:1,2,3,4/E:(2,3)/rA:4CNNO/rB:d1;s1;s1;/rC:;;;;<>1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/E:(3,4)(6,7)(8,9)/rA:11CCCCCNNOOOO/rB:;d2;s2;;s3d5;d4s5;s3;s4;s5;s1s2;/rC:;;;;;;;;;;;<>0/N:1/rA:1Na0/rB:/rC:;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N-BJJYJTSAPGGKNL-UHFFFAOYSA-M-XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N--FGKVVWXNTCPMDF-UHFFFAOYSA-N--KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-HXMMSQMLHK-FGKVVWXNTC-KEAYESYHFK-MUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=VBHQAFCDGHGRRKZXX-MUHFFFADPSCTJSA