RInChI=1.00.1S/C11H10FNO6/c1-18-10(14)9(11(15)19-2)7-4-3-6(13(16)17)5-8(7)12/h3-5,9H,1-2H3!C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2<>C12H11FN2O4/c1-19-12(16)10(3-2-6-14)9-5-4-8(15(17)18)7-11(9)13/h4-5,7,10H,2-3H2,1H3<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d+

RAuxInfo=1.00.1/0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19/E:(1,2)(10,11)(14,15)(16,17)(18,19)/CRV:13.5/rA:19CCCCCCCCCCCFNOOOOOO/rB:;;d3;;s3d5;s4;s5d7;s7;s9;s9;s8;s6;d10;d11;d13;d13;s1s10;s2s11;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!0/N:1,2,3,4/rA:4CCCN/rB:d1;s2;t3;/rC:;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19/E:(17,18)/CRV:15.5/rA:19CCCCCCCCCCCCFNNOOOO/rB:;s2;;d4;s2;;s4d7;s5;s3s9;s7d9;s10;s11;t6;s8;d12;d15;d15;s1s12;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-FUHFF-MZYCNIFZHNVGKA-UHFFFAOYSA-N-NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N--NSUVLDZKAZSJNP-UHFFFAOYSA-N--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-FUHFF-HAPKRSVRJI-NSUVLDZKAZ-OKKJLVBELU-NUHFF-NUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=CTIZWBHTWHPQRYPFZ-NUHFFFADPSCTJSA