RInChI=1.00.1S/C24H31N3O3S/c1-16-6-8-17(9-7-16)22(28)27(14-18-13-25-15-26(18)5)20-12-19(10-11-24(2,3)4)31-21(20)23(29)30/h12-13,15-17H,6-9,14H2,1-5H3,(H,29,30)<>C25H33N3O3S/c1-17-7-9-18(10-8-17)23(29)28(15-19-14-26-16-27(19)5)21-13-20(11-12-25(2,3)4)32-22(21)24(30)31-6/h13-14,16-18H,7-10,15H2,1-6H3!Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1<>CH4O/c1-2/h2H,1H3/d-

RAuxInfo=1.00.1/1/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31/E:(2,3,4)(6,7)(8,9)(29,30)/rA:31CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;s6;s7;;t10;;;;;s1s6s7;s8s9;d13s14;s10d12;s12;d20;s17;s21;s2s3s4s11;s13d15;s5s15s18;s14s20s22;d22;d23;s23;s19s21;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<>0/N:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32/E:(2,3,4)(7,8)(9,10)/rA:32CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNNNOOOS/rB:;;;;;;;s7;s8;;t11;;;;;s1s7s8;s9s10;d14s15;s11d13;s13;d21;s18;s22;s2s3s4s12;s14d16;s5s16s19;s15s21s23;d23;d24;s6s24;s20s22;/rC:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!1/N:1;2/rA:2Na+O-/rB:;/rC:;;<>0/N:1,2/rA:2CO/rB:s1;/rC:;;

Long-RInChIKey=SA-BUHFF-DGLKWYCALISFBU-UHFFFAOYSA-N--RXUGQDVJJZGZHN-UHFFFAOYSA-N-HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M--OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N

Short-RInChIKey=SA-BUHFF-DGLKWYCALI-YOZQJJYLAP-OKKJLVBELU-NUHFF-MUHFF-NUHFF-ZZZ

Web-RInChIKey=YSYJDCSPXRBDRVRXB-MUHFFFADPSCTJSA